திலீபன் நினைவு தலைவரின் உரை.!

0

தான் நேசித்த மக்களுக்காக தான் நேசித்த மண்ணுக்காக ஒருவன் எத்தகைய உயர்ந்த உன்னதமான தியாக த்தைச் செய்ய முடியுமோ அந்த அற்புதமான அர்ப்பணிப்பைத் தான் திலீபன் செய்திருக்கிறான்

-தமிழீழ தேசியத்தலைவர் அவர்கள் 

Leave A Reply

Your email address will not be published.