அழியாச் சுவடுகள்.!

0

இறுவெட்டு: அழியாச் சுவடுகள்.
பாடலாசிரியர்கள்: தமிழீழக் கவிஞர்கள்.
இசை: தமிழீழ போராளிகள், இசைக்கலைஞர்கள்.
பாடியவர்கள்: தமிழீழ போராளிகள், பாடகர்கள்.
வெளியீடு: கலைபண்பாட்டுக் கழகம் – தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்.

 

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.