கரும்புலி மேஜர் அறிவுக்குமரன் அவர்கள் நத்தார் தாத்தாவுக்கு கூறிய கவிதை

0

கவிஞர் /எழுத்தாளர் கரும்புலி மேஜர் அறிவுக்குமரன் அவர்கள் நத்தார் தாத்தாவுக்கு கூறிய கவிதையிலிருந்து ….!

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.