தேசத்தின் தற்கொடையார்கள் கரும்புலிகள்.!

0

தேசப் புயல்களின் தியாகத்தை பற்றி  சொல்லும்  தளபதி லெப் கேணல் சசி குமார் அவர்கள் .!

வெளியீடு :உயிராயுதம் 

-வேர்கள் 

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”

Leave A Reply

Your email address will not be published.