புயல் புகுந்த பூக்கள்.!

0

விபரணம் : புயல் புகுந்த பூக்கள் ( உண்மைச் சம்பவத்தைத் தழுவிய திரைக்காவியம்…. )

இயக்கம் : ஞானரதன்

தயாரிப்பு : நிதர்சனம், தமிழீழ விடுதலிப்புலிகள் – தமிழீழம்..

குறிப்பு : மணவாளன் பட்ட முறிப்பில் கரும்புலியணியால் உலங்குவானூர்தி ஒன்று தாக்கியழிக்கப்பட்ட உண்மைச் சம்பவத்தைக் தழுவிய திரைக்காவியம் . கரும்புலி லெப்.கேணல் பூட்டோ நடித்த ‘புயல் புகுந்த பூக்கள்’ என்ற இத் திரைக்காவியம் 2005 ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது. தாக்குதலில் பங்கு பற்றிய கதாபாத்திரத்தில் தடம் பதித்து இன்று வரலாறாகி சென்றார்.

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”

Leave A Reply

Your email address will not be published.