தமிழீழ தேசியத் தலைவர் அவர்கள் உரையாடல் .!

0

தமிழீழ தேசியத் தலைவர் அவர்கள் 2000 ம் ஆண்டு கரும்புலிகள் நாளில் ஆற்றிய உரையாடல்

காலத்தின் தேவை கருதி 2018 ம்  ஆண்டு கரும்புலிகள் நாள் சிறப்பு பதிவில் இணைகின்றோம்

 

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”

Leave A Reply

Your email address will not be published.