உதயம்.!

0

இறுவெட்டு: உதயம்.

உருவாக்கம்:போராளிகள் மற்றும் கலைஞர்களின் கூட்டு முயற்சியில் நிதர்சனத்தின் எட்டாவது வெளியீடாக மலர்கின்றது.

வெளியீடு:கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்.

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.