தாயக நேரம்:2018-02-20 19:20:41

நினைவு

தேசிய தலைவர் சிந்தனைகள்

வரலாற்றில்

வல்லமை தரும் மாவீரம்.!


இறுவெட்டு:- வல்லமை தரும் மாவீரம்

வெளியீடு:- வெளியீட்டுப்பிரிவு, தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்.

இது எம் தமிழீழத்தில் 2009ம் ஆண்டு இறுதியாய் போராளிகள், இசைக் கலைஞர்களால் உருவாக்கபட்ட கானப்பதிவு.

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”