கல்லறைக் காவியம்.!

0

இறுவெட்டு:  கல்லறைக் காவியம்

பாடலாசிரியர்கள்: கலைப்பருதி / சாதுரியன், ஈழப்பிரியன், தமிழினி, சாத்தனூர் அப்பன், சிவதர்சினி, கலாநிதி குலமோகன்.

இசையமைப்பாளர்: இசைப்பிரியன். பாடியவர்கள்: அனந்து, வசிகரன், ஜெயன், ஸ்வரன், மணிமொழி, அஜானா, ஹேமா, வைஷ்ணவி.

வெளியீடு: வெளியீட்டுப்பிரிவு, அனைத்துலக தொடர்பகம், தமிழீழம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.