தாயக நேரம்:2018-02-20 19:19:08

நினைவு

தேசிய தலைவர் சிந்தனைகள்

வரலாற்றில்

பிரபாகரன் வழி நில்லு .!


பிரபாகரன் வழி நில்லு பகை பிளக்கும் புலிவீரன் வழிநின்று வெல்லு

பாய்கின்ற பொறிக்கனல் விழி கொண்டவன் பைந்தமிழ் இனம்வாழ வழிகண்டவன் தாய்மண்ணின் விடுதலை கொடிகொண்டவன் தமிழ்மக்கள் நெஞ்சத்தில் குடிகொண்டவன்

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”