தாயக நேரம்:2018-02-20 19:23:28

நினைவு

தேசிய தலைவர் சிந்தனைகள்

வரலாற்றில்

வீரம் விலைபூமி நம்ப மட்டக்களப்பு.!


“மீன் பாடும் தேன் நாடு”

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”