தாயக நேரம்:2018-02-20 19:23:31

நினைவு

தேசிய தலைவர் சிந்தனைகள்

வரலாற்றில்

நாட்டுப்பற்றாளர் பு .சத்தியமூர்த்தி .!


24 ஜனவரி 2009 அன்று சிங்கள அரசு தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக நிகழ்த்திய அவலத்தை செய்தி அறிக்கையாக அறிவிக்கும் நாட்டுப்பற்றாளர் பு .சத்தியமூர்த்தி அவர்கள்.!

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”