தாயக நேரம்:2018-02-20 19:21:34

நினைவு

தேசிய தலைவர் சிந்தனைகள்

வரலாற்றில்

நெய்தல்.!


இறுவெட்டு: நெய்தல்.
உருவாக்கம்: இது விடுதலைப்புலிகளின் கடற்புலி அமைப்புக் கலைஞர்களின் ஒருங்கிணைந்த முயற்சி இது.
வெளியீடு: கலை பண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்.

 

 

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம”