பூநகரி நாயகன்.!

இறுவெட்டு: பூநகரி நாயகன்.

பாடலாசிரியர்கள்: தமிழீழ கவிஞர்கள்.

இசை: தமிழீழ இசைக்குழுவினர்.

பாடியவர்கள்: போராளிகள் , தமிழீழப் பாடகர்கள்.

வெளியீடு: கலை பண்பாண்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்.

 

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”

Leave A Reply

Your email address will not be published.