தொலைதூர விடுதலைச் சுவடுகள்.!

Posted On : April 11, 2018
default_value

இறுவெட்டு : தொலைதூர விடுதலைச் சுவடுகள்.

இசை : தமிழீழ இசைக்கலைஞர்கள்.

பாடல் வரிகள் : கப்டன் கஜன்  மற்றும் தாயகக் கவிஞர்கள்.

பாடியவர்கள் : தமிழீழ கலைஞர்கள்.

வெளியீடு : பிரான்ஸ் கலை பண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்

 

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”

default_value

default_value