பெயர்லெப்டினன்ட் சோழமுதல்வன்
இயக்கப்பெயர்முத்துக்குமாரசாமி செல்வகுமார்
வீரச்சாவடைந்த திகதி
மாவட்டம் மணியங்குளம், ஸ்கந்தபுரம், கிளிநொச்சி
சம்பவம் யாழ்ப்பாணம் கிளாலிப் பகுதியில் 29.09.2001 அன்று பாதுகாப்பு முன்னரங்கப் பகுதிக்கு அப்பால் படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் விழுப்புண்ணடைந்து பண்டுவம் பெற்றுவரும்போது வீரச்சாவு
துயிலும் இல்லம்