பெயர்2ம் லெப்டினன்ட் கயற்கீரன்
இயக்கப்பெயர்செபஸ்தியான்பிள்ளை அன்ரனிறெஜீபன்
வீரச்சாவடைந்த திகதி
மாவட்டம் சிலாவத்தை, மன்னார்
சம்பவம்மணலாறுபராக்கிரமபுரம் பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03“ நடவடிக்கையின்போது படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்காண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலும் இல்லம்