பெயர்மேஜர் துவாரகன் (பிரதீப்)
இயக்கப்பெயர்
வீரச்சாவடைந்த திகதி
மாவட்டம்
சம்பவம்
துயிலும் இல்லம்