வேர்கள் இசை 

வீரவணக்கம்

தமிழீழத் தேசியத்தலைவர்

குருதிச் சுவடுகள்

கரும்புலிகள்

தியாக தீபம் திலீபன்

தேசத்தின் குரல்

உறங்காத கண்மணிகள்

சமர்க்கள நாயகர்கள்

விடுதலையின் நாயகிகள்

தமிழீழ கட்டமைப்புகள்

தமிழீழ போராட்ட வரலாறு

தமிழீழ காணொளிகள்

தாயக கவிதைகள்

தேசிய சின்னங்கள்

நூல்கள்

படையணிகள்

வீரத்தளபதிகள்

விழுதின் வேர்கள்

நாட்டுப்பற்றாளர்கள்

எரிமலை இதழிலிருந்து